logo
logo

Poznaj

naszą ofertę

Oferta

PPH PETROSOL zajmuje się zarządzaniem dzierżawionych obiektów, które obejmuje:

 • Planowanie stworzenia możliwie najbardziej komfortowych warunków pracy dla Najemców powierzchni przeznaczonych pod usługi oraz ich użytkowników, jak również rozbudowę terenu zapewniającą miejsca parkingowe: obiekty znajdują się na terenie Parku Handlowego Zakopianka.
 • Prowadzenie inwestycji i rozbudowę nieruchomości. Wszystkie projekty architektoniczne dla PPH Petrosol wykonuje NCArchitekci Stanisław Nesterski, Grzegorz Czuchra.
 • Utrzymanie bieżące:
  • Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku – w tym odśnieżanie dróg i parkingów,
  • Utrzymanie sprawności technicznej: części wspólnych budynku, parkingów, dróg, w tym wykonywanie okresowych przeglądów technicznych.
  • Utrzymanie terenów zielonych
  • Na zlecenie usługi konserwacji i utrzymania czystości możemy świadczyć na rzecz najemców – na wynajmowanych przez nich powierzchniach.

 

PPH PETROSOL również udostępnia i obsługuje w zakresie reklamy na telebimach, totemach i foliach interaktywnych.