Polityka jakości

Nadrzędnym celem działalności PPH PETROSOL jest zapewnienie wysokiej jakości usług kompleksowego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, obejmujących:

 • ocenę (analizę) możliwości poprawy efektywności w zarządzaniu nieruchomościami,
 • projektowanie nowych funkcji nieruchomości,
 • projektowanie nowych budynków, budowli,
 • budowę nowych i przebudowę istniejących obiektów,
 • zarządzanie nieruchomościami.

Spełnienie oczekiwań i wymagań właścicieli, użytkowników nieruchomości to kierunek jaki nasza firma chce realizować dzięki:

 • doświadczeniu uzyskanym podczas działalności w branży nieruchomości co pozwala na szybkie i terminowe realizowanie inwestycji,
 • stosowaniu najnowszych technologii co zapewni klientom wysoki standard nowych, przebudowanych obiektów,
 • nieustannemu podnoszeniu kwalifikacji pracowników a w szczególności zarządców nieruchomości co pozwala zwiększyć efektywność wykonywanej pracy,
 • stosowaniu i przestrzeganiu przez Zarządcę Nieruchomości zasad „Kodeksu Etyki Zawodowej Zarządcy Nieruchomości” co zapewni profesjonalność obsługi klientów,
 • organizacji, infrastruktury i bez pieczeństwa oraz rewitalizację atrakcyjnej części Krakowa,
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i ochrony środowiska co zapewnia klientom nowoczesne, bezpieczne i ekologiczne rozwiązania w zarządzaniu ich nieruchomościami.