Pomagamy charytatywnie

POMAGAMY CHARYTATYWNIE I NIEUSTANNIE WSPIERAMY:

Klub Sportowy „Borek”

Stowarzyszenie Wiosna- „Szlachetna Paczka”

Polski Czerwony Krzyż

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Klub Sportowy „Sokół” w Chorzowie

Radę Dzielnicy IX oraz Samorządowe Przedszkola w Krakowie